De spoedgevallendienst organiseert de bereikbaarheid/beschikbaarheid van tandartsen en hun waarnemers buiten de normale praktijkuren. Hierbij gaat het om tandheelkundige hulp in het weekend en tijdens de avond en nacht.

Praktijk geopend

Voor spoedgevallen binnen de normale praktijkuren neemt u altijd contact op met de eigen tandarts. Wanneer de praktijk geopend is, zijn wij te bereiken op het telefoonnummer van de praktijk: 0187 – 63 14 32. 

Heeft u geen tandarts en hebben wij geen plaats voor uw pijnklacht? Neem dan contact op met Dental365. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende tandheelkundige zorg. U kunt ze bereiken via: (0)78 – 204 0350 / (0)85 – 051 3956

praktijk gesloten

Indien de praktijk gesloten is kunt u per 1 december 2020 contact opnemen met Dental365 te Rotterdam. Gevestigd in de spoedeisende hulp van het Erasmus MC.

Adres:                                Dr. Molewaterplein 30, 3015 GD Rotterdam

Website:                            https://dental365.nl

Telefoonnummer:               085 105 1760

Wanneer contact opnemen?

Als je last heeft van onhoudbare kiespijn, een uitgevallen of afgebroken tand of een nabloeding kun je je wenden tot de spoedgevallendienst. Met name bij een uitgevallen tand is het van belang dat je zo spoedig mogelijk, maar het liefst binnen 60 minuten, geholpen wordt. De tandarts bepaalt of het een spoedgeval betreft.

NB: Deze 60 minutennorm is alleen van toepassing als het om een uitgevallen tand gaat. Voor kiespijn en andere aandoeningen gelden andere tijdsnormen.

Behandeling door een vervangende tandarts

De behandeling van een plaatsvervangende tandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen word je naar je eigen tandarts verwezen.

Het is belangrijk dat wanneer uw gegevens worden opgenomen u vertelt, of u ergens allergisch voor bent, dan wel bepaalde medicijnen inneemt of zwanger bent. Het is belangrijk dat de tandarts op de hoogte is van deze essentiële informatie, voordat hij aan de behandeling begint.

Dental365 Spoed Tandarts Rotterdam werkt samen met alle zorgverzekeraars, U dient wel direct te betalen na de behandeling.  U kunt hiervoor met pin of creditcard betalen. Deze kosten kunt achteraf declareren bij uw eigen zorgverzekeraar.  De kosten van de uitgevoerde spoedbehandeling zijn dezelfde als die van een reguliere behandeling.