Als praktijk vinden wij het van grootste belang dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het tijdgebrek dat hierdoor is onstaan.

Afspraak wijzigen

Het kan voorkomen dat u de afspraak moet wijzigen of annuleren. Wij verzoeken u vriendelijk dit tenminste één werkdag (24 uur) van te voren door te geven. Echter bij behandelingen van 45 minuten en langer vragen wij dit twee werkdagen (48 uur) van te voren te melden. Indien dit niet tijdig gebeurd, zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Voor het maken van een nieuwe afspraak kunt u contact opnemen via 0187-631432.

Niet nagekomen afspraken

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt(e) een afspraak maakt en vervolgens niet op deze afspraak verschijnt. Hiermee gaat voor de tandarts en assistente onnodig veel tijd verloren. Er is immers op uw komst gerekend. De gereserveerde tijd wordt dan in rekening gebracht.

Afspraakbevestigingen en herinneringen

Wij sturen onze patiënten, waarvan het emailadres bij ons bekend is, een afspraakbevestiging per mail. Daarnaast sturen wij een herinnering op de donderdag voor de nieuwe week. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen bevestiging en/of herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak NIET door zal gaan.

Gegevens

Gegevens up-to- date

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Deze wijziging(en) kunt per brief, deze site, e-mail of bij ons in de praktijk doorgeven. Denk hierbij ook aan uw emailadres.

Medische gegevens

Wij verzoeken u ons bij elke behandeling te informeren betreffende uw medische gegevens zoals, medicijn gebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, etc. Dit is zowel in uw belang als het onze.

U krijgt in de bevestigingsmail en de herinnering mail een link waarmee u heel makkelijk alles digitaal kan invullen en opsturen naar ons, wij kunnen dit dan direct in uw patiëntendossier zetten. Zo blijft deze belangrijke informatie up-to-date.

Geen email van ons ontvangen? Of heeft u uw email niet doorgegeven aan ons? Klik dan op onderstaande link en vul uw gegevens in voor deze gezondheidsvragenlijst.

https://www.anamneselijst.nl/anamnese-ene-tandartsen/

Spoedgevallen

Tijdens openingstijden

Wij streven ernaar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt, gebeurt dit in vele gevallen dezelfde dag. We vragen u wel te conformeren met het aan u aangeboden tijdstip van behandeling. We kunnen geen rekening houden met voorkeuren betreffende werk/school.

Buiten openingstijden

Voor Spoedeisende gevallen buiten onze openingstijden en in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met de Spoedgevallendienst van dental365.

Rotterdam: 085-105 1760

Dordrecht: 078-200 5000

Betalingen

Directe betaling

Komt u als passant of heeft u geen aanvullende tandartsverzekering? Dan verzoeken we u direct na behandeling te betalen aan de balie per pin of contant.

Rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Zie Tarieven en betalen.

Klachten

Bij EneTandarts doen wij onze uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.

Tandenpoetsen

We willen u vragen voor elk bezoek aan ons u tanden te poetsen. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Vraag dan aan één van onze medewerkers een tandenborstel en tandpasta. Zo wordt ons werk een stuk aangenamer en plezieriger!

Aansprakelijkheid

EneTandarts is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Laat deze daarom niet onbeheerd achter.

Ongewenst gedrag

Intimiderend of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Indien sprake is van dergelijk gedrag behouden wij het recht de behandeling te annuleren. Dit kan onmiddellijke uitschrijving tot gevolg hebben.

Het niet nakomen van de huisregels

Indien de patiënt herhaaldelijk afwijkt van de huisregels, zullen wij hem er schriftelijk op wijzen dat er sancties zullen volgen indien hij nogmaals niet conform de huisregels handelt. Wij maken hier een nauwkeurig dossier van met alle feiten omtrent bezoek- en betaalhistorie.

Indien de patiënt een zodanige historie heeft opgebouwd van betalingsachterstanden en no-show (het niet verschijnen op afspraak) kan de praktijk ervoor kiezen om de behandelovereenkomst met de patiënt te beëindigen. De patiënt stelt eigenlijk de praktijk niet in staat om hem te behandelen.

Wij hebben dan wel aantoonbaar de patiënt herhaaldelijk gewezen op de mogelijke beëindiging van de patiënt – zorgverlener relatie.

Tot slot

Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.