Geachte heer/mevrouw,

Ongetwijfeld heeft u de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Corona maatregelen in het nieuws gevolgd. Deoverkoepelende mondzorg organisaties, het KNMT en het ANT, hebben geadviseerd dat tandartspraktijken met ingang van 22 april 2020 naast het behandelen van pijnklachten, ook weer reguliere tandheelkundige zorg kunnen verlenen.

Wij volgen dit advies op en zullen beperkt opengaan voor de reguliere tandheelkundige behandelingen, waarbij we onder meer zullen werken met een aangepaste behandelagenda en aanvullende hygiëne maatregelen. Wij hopen hierbij op uw begrip en medewerking bij het samen naleven van de richtlijnen en maatregelen.

Om te kunnen beoordelen of u door ons behandeld kunt worden, volgen wij de richtlijnen van de beroepsverenigingen en het RIVM en zullen u van tevoren telefonisch enkele vragen stellen. U kunt de vragen die wij u zullen stellen, onderaan deze brief vinden.

Als er een afspraak voor u is ingepland, verzoeken wij u rekening te houden met de volgende zaken:

Als er een afspraak ingepland staat en de gezondheidssituatie van u of een van uw gezinsleden wijzigt, dan vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u ons mailen en bellen. We hopen u allen gezond terug te zien in onze praktijk.

Bijlage: Vragen die wij u zullen stellen om te beoordelen of wij u kunnen behandelen

Indien op één van deze vragen het antwoord ’ja’ is, dan wordt de afspraak uitgesteld of kan, bij spoed, doorverwezen worden naar het CAM (Coronacentrum Acute Mondzorg).

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, dan zullen wij u vragen of u op dit moment verder gezond bent en u zich momenteel gezond voelt.

Als het antwoord hierop ook ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden. Als het antwoord ‘nee’ is, zal overlegd worden met de tandarts/mondhygiënist.